(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

בית המקדש, כליו והעובדים בו

בית המקדש בירושלים
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-08-27 11:51:55
בית המקדש בירושלים - שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון במשך שבע שנים וסיימו בשנת ב’תתקל"ה. את מקום המקדש קנה דוד המלך מארונה היבוסי. מקום זה נבחר לעולמי עד לבנין הבית, להשראת השכינה, להקרבת הקרבנות ולעליה לרגל שלש פעמים בשנה. הבית הראשון עמד 410 שנים ונחרב בתשעה באב ג’של"ח. 

בשנת ג’ת"ח נבנה הבית השני על ידי עולי בבל ונחרב לאחר שעברו 420 שנה בשנת ג’תתכ"ט. (ראה פרק כ’ "בית ראשון", "בית שני"). 

כל תבנית בית המקדש ומדותיו נמסרו לדוד המלך בכתב, במגילה שמסר לו שמואל הנביא. שמואל קיבל את המגילה מהזקנים, הזקנים מיהושע, יהושע ממשה ומשה מהקדוש ברוך הוא. לפיכך אסור לשנות בבנין להוסיף או לגרוע, אלא שבבית שני הוסיפו מספר דברים מעין מה שניבא יחזקאל על הבית השלישי. 

שימו לב : ריב התיאורים שיבואו להלן על מדות וחלקי בית המקדש הם בעיקר ממה שידוע לנו על בית המקדש השני

בבית המקדש שלשה חלקים עיקריים : עזרת נשים, עזרה והיכל (ראה להלן 3, 4, 5). מדות בית המקדש 135 אמות ברוחב על 322 אמות באורך (שהם כ-10,000 מטרים רבועים). 

את בית המקדש בונים מאבנים גדולות ומפארים אותו כפי כוחם, ואם יכולים לטוח אותו בזהב, הרי זו מצוה.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,