(19, Mar, 2018)
יום שני פרשת צו, ג' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

תורה שבעל-פה והספרות ההלכתית

מחלוקת
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-08-19 17:39:50
מחלוקת - חכמי המשנה והגמרא, וכן חכמי הדורות שאחר כך, נחלקו בדינים רבים . זה מחייב וזה פוטר, זה מכשיר וזה מטריף, זה מטמא וזה מטהר, וכל אחד מביא ראיה לצדקת דבריו. הפוסקים בכל הדורות קבעו כללים ברורים כיצד לפסוק הלכה למעשה במקום שיש מחלוקת. לדוגמא ( יחיד ורבים - הלכה כרבים. בית שמאי ובית הלל - הלכה כבית הלל. אבל גם אחרי שנפסקה ההלכה יש להתייחס לדעה האחרת כתורה מן השמים, כלומר, זהו דבר תורה, אף על פי שאינו נוהג למעשה, וכמו שאמרו חז"ל "אלו ואלו דברי אלקים חיים".
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,