(20, Mar, 2018)
יום שלישי פרשת צו, ד' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

תורה שבעל-פה והספרות ההלכתית

ירחי כלה




מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-08-19 17:31:54




ירחי כלה - בשני חודשים בשנה, אלול ואדר, היו נוהגים גם בעלי עסקים הטרודים כל השנה בפרנסתם, להתפנות ללימוד תורה בישיבות, בתקופת התלמוד ובתקופת הגאונים בבבל שהכל היו באים ללמוד תורה. (מכאן השם "ירחי כלה", שפירושו החדשים שבהם שמח היהודי - החתן, עם התורה - הכלה) . גם בימינו מקיימים במקומות רבים בארץ ובעולם את מנהג זה וביניהם כפר חב"ד, ניו-יורק וכו’.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש



 • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,