(16, Aug, 2017)
יום רביעי פרשת ראה, כ''ד אב ה'תשע''ז - ימות המשיח, 

תורה שבעל-פה והספרות ההלכתית

פרד"ס התורה
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-08-18 11:34:27
פרד"ס התורה - כל ענין בתורה, בפרט בתורה שבכתב, ניתן להתפרש ב-4 דרכים כלליות, שהן ארבעת חלקי התורה : פשט, רמז, דרוש, סוד. 

פשט = פשוטו של מקרא. 

רמז = דברים הנרמזים בראשי תיבות, גימטריאות, כתיב חסר ויתר ורמזים שונים. 

דרוש = הלכות ואגדות הנלמדות מהתורה לפי כללים קבועים (כגון י"ג המידות ועוד) שאינם מתישבים תמיד עם הפירוש הפשוט אלא עם עומק העניין. 

סוד = הקבלה, חכמת הנסתר, העוסקת בנושאים רוחניים והלומדת אותם מן המקראות ע"י גילוי הסודות שבמקרא .
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • *ירושלים
 • *תל - אביב
 • *חיפה
 • *ניו יורק
 • *מונטריאול
 • *לונדון
 • כניסה
 • 6:41 PM
 • 7:02 PM
 • 7:02 PM
 • 7:33 PM
 • 7:41 PM
 • 8:02 PM
 • יציאה
 • 8:03 PM
 • 8:05 PM
 • 8:06 PM
 • 8:38 PM
 • 8:50 PM
 • 9:18 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,