(20, Mar, 2018)
יום שלישי פרשת צו, ד' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

חגי ומועדי ישראל

אילוסרציה

פרשת שקלים


הפרשה הראשונה בסדרת ארבע פרשיות



מאת: מערכת חב"ד AM    
2006-02-24 03:31:27




פרשה זו נקראת לזכר מצוות "מחצית השקל", שחייב כל אדם לתת לבית המקדש, שממנו קנו את הכבשים ושאר הדברים הנחוצים
לקורבנות הציבור שבבית המקדש. מידי שנה אספו את תרומת חצי השקל מכל אדם מישראל, וממנו קנו את הקורבנות. אבל מתחילת חודש ניסן, היו חייבים לקנות את הקורבנות, מכסף התרומות החדש שנאסף לשנה זו. ומכיוון שכך, שמתחילת ניסן צריך לקחת מהכסף החדש, החליטו שחודש קודם לכן, היינו בר"ח אדר הסמוך לניסן, יכריזו ברבים, שצריך להביא את מחצית השקל. ולכן קוראים בציבור את פרשת שקלים.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש



 • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,