(19, Mar, 2018)
יום שני פרשת צו, ג' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

תפילות ובית הכנסת

נפילת אפים
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-04-25 16:26:39
בתפלות משה רבינו מצינו : ישיבה = "ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה". עמידה = "ואנכי עמדתי בהר כימים הראשונים". ונפילת אפים = "ואתנפל לפני ה’ כראשונה". וכך גם בתפלתנו ; יושבים אנו - בפסוקי דזמרה ובקריאת שמע, עומדים אנו - בתפלת שמונה עשרה. ונופלים על פנינו - בתפלת "תחנון" המתחילה במילים : "רחום וחנון חטאנו לפניך", והנאמרת לאחר הווידוי וי"ג מדות שאחרי "שמונה עשרה" בשחרית, ובכמה קהילות גם במנחה. (אין נפילת אפים ואמירת ווידוי וי"ג מדות בשבתות ובחגים ובעוד ימים מסוימים בשנה). 

"נפילת אפים" המקורית בתנ"ך ולאחר-מכן, היתה נפילה כשהפנים על הקרקע ממש (כמנהג האשכנזים ביום הכיפורים). זה דורות רבים שהנפילה היא רק הטיית הפנים על הזרוע וכיסויים.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,